Häät Thaimaassa

Onneksi olkoon päätöksestä mennä naimisiin!

Kristillisen uskomme mukaan avioliitto on Jumalan asettama. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään toisen kanssa. Avioliitto on perheen perusta. Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä. Hieno juttu, että olette päättäneet mennä naimisiin!

Avioliiton esteiden tutkiminen

Thaimaassa toimivalla suomalaispapilla on vihkimisoikeus Suomen lakien mukaan. Vihkiparin kannalta toimitaan täysin samalla tavalla kuin kirkollisessa vihkimisessä Suomessa: Esteettömyystodistus haetaan omasta kotiseurakunnasta ja tuodaan mukana Thaimaahan vihkimistä varten. Pappi täyttää vihkimistiedot todistukseen.

Ainoa poikkeus Suomen tilanteeseen on, että vihkiparia pyydetään toimittamaan todistus matkan jälkeen itse takaisin kirkkoherranvirastoon ja avioliitto rekisteröityy normaalisti väestötietojärjestelmään.

Pappiin on syytä olla yhteydessä hyvissä ajoin, 6–12 kuukautta aikaisemmin, jotta vihkiminen saadaan sovittua kaikille osapuolille sopivaan ajankohtaan.

Avioliiton esteiden tutkiminen:

  • kestää seitsemän vuorokautta
  • on voimassa neljä kuukautta

Avioliiton esteiden tutkinnan voi suorittaa kirkkoherran virastossa käynnin lisäksi myös kätevästi sähköisesti.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Varmista esteettömyystodistusta hakiessasi, että saat todistuksen suomalaista vihkijäviranomaista varten (sama lomake, jota käytetään vihittäessä Suomessa), ja että todistukseen on merkitty kirkollista vihkimistä varten tarvittavat tiedot.

Vihkimisiä Thaimaassa on paljon

Vihkipyyntöjä on paljon ja vihkimisiä pyritään keskittämään Bangkokiin. Papin aikataulusta riippuen vihkiminen myös muualla voi olla mahdollista. Ennen kuin varaat matkan ja juhlapaikan, ota yhteyttä pappiin sähköpostitse. Lisää tietoa avioitumisesta ulkomailla löytyy tästä.

Avioliiton siunaaminen

Thaimaansuomalaispapilla on myös oikeus toimittaa avioliiton siunaus. Avioliitto voidaan siunata sen jälkeen kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muussa kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa. Avioliiton siunaaminen on hyvin samanlainen kuin kirkollinen vihkiminen. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Jos pappi ei tunne avioparia entuudestaan, tarvitsee hän todistuksen siitä, että siunattava pari on vihitty avioliittoon. Tähän tarkoitukseen käy esimerkiksi virkatodistus, josta selviää perhesuhteet. Aviopari voi myös saada todistuksen toimitetusta avioliiton siunaamisesta.

Avioituminen maistraatissa Thaimaassa

on myös mahdollista. Tämän asian selvittäminen kannattaa aloittaa lukemalla ohjeita Suomen Bangkokin-suurlähetystön verkkosivuilta www.finland.or.th.

Hääpari kävelemässä kirkon käytävällä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku